Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα