Ανακοίνωση για το Εργαστηριακό Μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα