Αλλαγές στο πρόγραμμα των εξετάσεων λόγω των εκλογών της 20/09 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)