ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ