Ανακοίνωση μαθήματος "Τεχνολογίες Διαδικτύου"

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η εξέταση στο μάθημα "Τεχνολογίες Διαδικτύου" την 26η Ιουνίου και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Η/Υ.