ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 1940

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 1940

     Παρακαλούνται οι φοιτητές να προβούν στην ανανέωση του εαρινού εξαμήνου τους από τις 25/02/2015 έως 13/03/2015. Η ανανέωση αφορά τους φοιτητές που ό αριθμός μητρώου τους είναι από 1 έως 1940. Επισυνάπτεται η φόρμα ανανέωσης εγγραφής που μπορεί εφόσον συμπληρωθεί από τον φοιτητή να αποσταλεί στο e-mail: ggiannop@upatras.gr

Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Γεωργία 2610969989