Διαλέξεις Μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ" θα ξεκινήσουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης συμβασιούχου διδάσκοντα. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των διαλέξεων θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.