Ανακοίνωση για την εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ