ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ι

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9.12.2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10:00-13:00 ΣΤΗΝ ΠΑΜ3.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Β.ΜΥΛΩΝΗ