ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι"