ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση του Εργαστηρίου "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"

Η εξέταση του Εργαστηρίου στο Μάθημα "Επιχειρηματικό Λογισμικό" θα πραγματοποιηθεί σε τμήματα, την Παρασκευή 5/9 απο τις 15:00 και αφορά ΜΟΝΟ όσους φοιτητές βρίσκονταν στο 2ο έτος σπουδών (Δ' Εξάμηνο) κατά το εαρινό εξάμηνο 2014.

Τα τμήματα έχουν χωριστεί ως εξής:

15:00-15:30 ΑΜ απο 2432 έως 2669

15:30-16:00 ΑΜ από 2670 έως 2701

16:00-16:30 ΑΜ από 2703 έως 2746

16:30-17:00 ΑΜ από 2747 έως 2781

17:00-17:30 ΑΜ από 2783 έως 2814

17:30-18:00 ΑΜ από 2815 έως 2849

18:00-18:30 ΑΜ από 2853 έως 3215

Τα τμήματα θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ. Η εξέταση θα είναι διάρκειας μισής ώρας και στα αντικείμενα που έχουν ήδη ανακοινωθεί (Υπερκύβος-OLAP, IDEF0-IDEF3 και BPMN). Πληροφορίες:   )