Αναβολή μαθήματος Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ι Τμήμα 1

Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι Τμήμα 1

Η διάλεξη της Τετάρτης 29.10.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προγραμματισμένης απουσίας της διδάσκουσας. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη διάλεξη του Τμήματος 2 την Παρασκευή 31.10.2014.

Β. Μυλώνη