ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εγχειρίδιο για την ορθή χρήση των αναφορών (references)