Ανακοίνωση για το προπτυχιακό μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ"