25/8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Απο 17/8 έχει σταλεί ενημερωτικό  email σχετικά με τα έγγραφα που θα πρέπει να τυπωθούν και να συμπληρωθούν, τόσο απο τους φοιτητές όσο και απο τον εκπρόσωπο της επιχείρησης/ή του φορέα  όπου κάνουν πρακτική. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει λάβει το email (παρακαλούνται όλοι να ελέγξουν και τα email τους στο Upnet), παρακαλείται να ζητήσει απο κάποιον άλλο να του κάνει προώθηση.

Όλα τα έντυπα θα συμπληρωθούν, θα υπογραφούν και θα σφραγισθούν (όπου απαιτείται) σύμφωνα με τις οδηγίες και θα παραδοθούν απο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου σε φάκελο, στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, δίπλα στο γραφείο του κ. Βουτσινά (εκεί όπου υπογράφηκαν και οι συμβάσεις).

Την ημέρα που θα έρθουν οι φοιτητές να φέρουν τα έγγραφα και εφόσον τα φέρουν όλα και σωστά,  θα υπογράψουν και όσα έντυπα είναι απαραίτητα για την πληρωμή τους.