Α έτος
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30         ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα (β) Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/markaisari/V9LNMS1L
09:30-10:00     ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων Εργαστήριο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gemini/RR4LN4OO ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων Φροντιστήριο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/markaisari/SVP0G421
10:00-10:30    
10:30-11:00 ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα (α) Θεωρία                 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gemini/CS0LS02R                                                                                       
11:00-11:30  
11:30-12:00   ΒΑ_108 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Θεωρία              https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/eaggelopoulos/AOWECOY6                                       
12:00-12:30   ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα (α) Φροντιστήριο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gemini/Z3L08GWT
12:30-13:00    
13:00-13:30      
13:30-14:00 ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Θεωρία   https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/atsagkanos/H1V23RD6      
14:00-14:30    
14:30-15:00       ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων Θεωρία           https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gandroul/EXP0Q00B                    
15:00-15:30 ΒΑ_125 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/cgeorgi/LZH101UZ   ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα (β) (Αναπλήρωση)                https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/markaisari/4O9GXO8Q    
15:30-16:00  
16:00-16:30  
16:30-17:00      
17:00-17:30      
17:30-18:00      
18:00-18:30   ΒΑ_114 Ξένη Γλώσσα ΙΙ Θεωρία       
18:30-19:00        
19:00-19:30        
19:30-20:00        
20:00-20:30        
20:30-21:00        
Β έτος
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30          
09:30-10:00          
10:00-10:30          
10:30-11:00          
11:00-11:30     ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vutsinas/DUZ16WLM     
11:30-12:00        
12:00-12:30        
12:30-13:00 ΒΑ_110 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/myloni/C1JQMJ1G      
13:00-13:30       ΒΑ_117 Μικροοικονομική Ι Θεωρία                                         https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/atsagkanos/IZ5NEKRF                                                                                                                                                                            
13:30-14:00      
14:00-14:30      
14:30-15:00   ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό Εργαστήριο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vutsinas/GJGZXZM2   ΒΑ_117 Μικροοικονομική Ι Θεωρία                               
15:00-15:30    
15:30-16:00      
16:00-16:30        
16:30-17:00 ΒΑ_128 Ξένη Γλώσσα IV Θεωρία       
17:00-17:30 ΒΑ_118 Μακροοικονομική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/jozisimo/8BY255MS    
17:30-18:00 ΒΑ_122 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία  https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gillask/VM0Q1S09
18:00-18:30
18:30-19:00  
19:00-19:30  
19:30-20:00    
20:00-20:30      
20:30-21:00          
                         
Γ έτος
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30     ΒΑ_212 Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία Θεωρία, Επιλογής https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/koutoulas/H35PLQII     
09:30-10:00   ΒΑ_140 Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων Θεωρία, Επιλογής   
10:00-10:30   ΒΑ_204 Στρατηγικό Μάρκετινγκ Θεωρία, Υποχρεωτικό 
10:30-11:00  
11:00-11:30 ΒΑ_197 Δημόσια Οικονομική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/economak/OQI08YEJ                          Έκτακτο Σάββατο 06/06 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/economak/OGFSRAN8  
11:30-12:00
12:00-12:30   ΒΑ_216 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Θεωρία, Επιλογής     https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/stamatiu/2RQ540VE
12:30-13:00 ΒΑ_207 Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων Θεωρία, Υποχρεωτικό https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gianniko/UALJXTEF  
13:00-13:30   ΒΑ_207 Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων Φροντιστήριο, Υποχρεωτικό https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gemini/KFX439DZ 
13:30-14:00  
14:00-14:30 ΒΑ_219 Συμπεριφορά Καταναλωτή Θεωρία, Επιλογής               https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/clivas/NP1MMCE7                                                      
14:30-15:00      
15:00-15:30 ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Θεωρία, Υποχρεωτικό https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vutsinas/RXPD29NJ ΒΑ_299 Οικονομική Πολιτική Θεωρία, Επιλογής           
15:30-16:00    
16:00-16:30    
16:30-17:00    
17:00-17:30 ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εργαστήριο, Υποχρεωτικό https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vutsinas/LXMK3APG      
17:30-18:00      
18:00-18:30 ΒΑ_225 Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ Θεωρία, Υποχρεωτικό       
18:30-19:00      
19:00-19:30      
19:30-20:00      
20:00-20:30      
20:30-21:00      
Δ έτος
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30     ΒΑ_218 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών Θεωρία, Υποχρεωτικό https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/stamatiu/UAYWMEJP ΒΑ_298 Μακροοικονομική ΙΙ Φροντιστήριο ΒΑ_146 Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση Θεωρία, Επιλογής 
09:30-10:00    
10:00-10:30    
10:30-11:00 ΒΑ_143Α Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Θεωρία, Υποχρεωτικό https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/lmarouda/KYTASUMY  
11:00-11:30   ΒΑ_214 Αθλητική Διοίκηση Θεωρία, Επιλογής 
11:30-12:00  
12:00-12:30 ΒΑ_223 Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών Θεωρία, Επιλογής  ΒΑ_298 Μακροοικονομική ΙΙ Θεωρία, Επιλογής  
12:30-13:00  
13:00-13:30  
13:30-14:00      
14:00-14:30 ΒΑ_219 Συμπεριφορά Καταναλωτή Θεωρία, Επιλογής                                                                            
14:30-15:00      
15:00-15:30   ΒΑ_299 Οικονομική Πολιτική Θεωρία, Επιλογής                  https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/thpapag/7W94MYPM        
15:30-16:00      
16:00-16:30 ΒΑ_141 Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών Εργαστήριο, Επιλογής  ΒΑ_209 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Θεωρία, Επιλογής  (έκτακτο)         https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gillask/8P6OBOR6 ΒΑ_209 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Θεωρία, Επιλογής https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gillask/E93UEWEO
16:30-17:00
17:00-17:30  
17:30-18:00  
18:00-18:30 ΒΑ_141 Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών Θεωρία, Επιλογής  ΒΑ_307 Ελεγκτική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/peppasg/W2LJU32L ΒΑ_211 Θεωρία Παιγνίων Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/pavlos/W1OO7DW5 
18:30-19:00
19:00-19:30    
19:30-20:00    
20:00-20:30      
20:30-21:00