Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχόλια: Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 περιλαμβάνει 13 εβδομάδες μαθημάτων. Συγκεκριμένα:
– Έναρξη μαθημάτων: 30.9.2019
– Λήξη μαθημάτων: 10.1.2020

Η περίοδος των εξετάσεων είναι:
– Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 20.1.2020
– Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 7.2.2020

Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών επιλέγουν προβολή κατά έτη και ακολουθούν το σύνδεσμο "ΠΣ και ΘΕ".

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών όλα τα επιλογής μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου διατίθενται ως επιλογές στους φοιτητές του Γ και Δ έτους σπουδών. Επομένως, μόνο για λόγους χωροχρονισμού ορισμένα από αυτά εμφανίζονται στους φοιτητές του Γ έτους και τα υπόλοιπα στους φοιτητές του Δ έτους.

Προβολή λίστας ήπιων συγκρούσεων.
Προβολή στατιστικών: μαθητές, εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: υποτμήματα - απενεργοποιημένα, εκπαιδευτικοί, δραστηριότητες.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ωρολόγια
Ημέρες ΟριζόντιαΗμέρες ΚατακόρυφαΧρόνος ΟριζόντιαΧρόνος Κατακόρυφα
Τμήματα προβολή απενεργοποιημένο προβολή απενεργοποιημένο
Έτη προβολή απενεργοποιημένο προβολή απενεργοποιημένο
Εκπαιδευτικοί προβολή απενεργοποιημένο προβολή απενεργοποιημένο
Αίθουσες προβολή απενεργοποιημένο προβολή απενεργοποιημένο
Δραστηριότητες προβολή απενεργοποιημένο προβολή απενεργοποιημένο
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.