Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχόλια: Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 περιλαμβάνει 13 εβδομάδες μαθημάτων. Συγκεκριμένα:
– Έναρξη μαθημάτων: 30.9.2019
– Λήξη μαθημάτων: 10.1.2020

Η περίοδος των εξετάσεων είναι:
– Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 20.1.2020
– Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 7.2.2020

Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών επιλέγουν προβολή κατά έτη και ακολουθούν το σύνδεσμο "ΠΣ και ΘΕ".

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών όλα τα επιλογής μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου διατίθενται ως επιλογές στους φοιτητές του Γ και Δ έτους σπουδών. Επομένως, μόνο για λόγους χωροχρονισμού ορισμένα από αυτά εμφανίζονται στους φοιτητές του Γ έτους και τα υπόλοιπα στους φοιτητές του Δ έτους.

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Α ΕΤΟΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30 ---
ΒΑ_107 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Θεωρία, Υποχρεωτικό
Γεωργόπουλος Αντώνιος (Καθηγητής)
ΠΑΜ 15
--- ---
ΒΑ_109 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Θεωρία, Υποχρεωτικό
Τοκάκης Βασίλειος (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
ΠΑΜ 15
09:30-10:00 --- --- ---
10:00-10:30 --- ---
ΒΑ_103 Εισαγωγή στους Η/Υ Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Σταματίου Ιωάννης (Καθηγητής)
Εργαστήριο ΗΥ
10:30-11:00 --- ---
11:00-11:30 --- ---
11:30-12:00 ---
ΒΑ_115 Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο Θεωρία, Υποχρεωτικό
Τσενέ Χρυσούλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 15
12:00-12:30
ΒΑ_103 Εισαγωγή στους Η/Υ Θεωρία, Υποχρεωτικό
Σταματίου Ιωάννης (Καθηγητής)
ΠΑΜ 15
ΒΑ_111 Ξένη Γλώσσα Ι Θεωρία, Υποχρεωτικό
Δελλή Βασιλική (Διδασκαλείο)
ΠΑΜ 15
Α ΕΤΟΣ, Β ΕΤΟΣ
ΒΑ_295 Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους Θεωρία, Προαιρετικό
Καίσαρη Μαρία (Ε.Δ.Ι.Π.)
ΠΑΜ 4
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30 ---
14:30-15:00 ---
ΒΑ_105 Μαθηματικός Λογισμός Φροντιστήριο, Υποχρεωτικό
Καίσαρη Μαρία (Ε.Δ.Ι.Π.)
ΠΑΜ 15
15:00-15:30 --- --- --- ---
15:30-16:00 --- --- --- --- ---
16:00-16:30 --- ---
ΒΑ_105 Μαθηματικός Λογισμός Θεωρία, Υποχρεωτικό
Καίσαρη Μαρία (Ε.Δ.Ι.Π.)
ΠΑΜ 15
--- ---
16:30-17:00 --- --- --- ---
17:00-17:30 --- --- --- ---
17:30-18:00 --- --- --- ---
18:00-18:30 -x- -x- -x- -x- -x-
18:30-19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00-19:30 -x- -x- -x- -x- -x-
19:30-20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00-20:30 -x- -x- -x- -x- -x-
20:30-21:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Β ΕΤΟΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30 ---
ΒΑ_302 Μηχανογραφημένη Λογιστική Προαιρετικό, Εργαστήριο
Καμπούρη Μαρία (ΥΔ)
Εργαστήριο ΗΥ
--- --- ---
09:30-10:00 ---
ΒΑ_123 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Φροντιστήριο, Υποχρεωτικό
Μανουσάκης Γεώργιος (Ε.Δ.Ι.Π.)
ΠΑΜ 15
--- ---
10:00-10:30
ΒΑ_123 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Μανουσάκης Γεώργιος (Ε.Δ.Ι.Π.)
Εργαστήριο ΗΥ
ΒΑ_120 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Θεωρία, Υποχρεωτικό
Μαρούδας Λεωνίδας (Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
ΒΑ_123 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Θεωρία, Υποχρεωτικό
Ανδρουλάκης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
ΠΑΜ 4
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
ΒΑ_127 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ Θεωρία, Υποχρεωτικό
Δελλή Βασιλική (Διδασκαλείο)
ΠΑΜ 6
12:00-12:30
ΒΑ_121 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Βουτσινάς Βασίλειος (Καθηγητής)
Εργαστήριο ΗΥ
Α ΕΤΟΣ, Β ΕΤΟΣ
ΒΑ_295 Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους Θεωρία, Προαιρετικό
Καίσαρη Μαρία (Ε.Δ.Ι.Π.)
ΠΑΜ 4
12:30-13:00
13:00-13:30
ΒΑ_119 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Φροντιστήριο, Υποχρεωτικό
Γεωργόπουλος Αντώνιος (Καθηγητής), Καλογερά Μαρία (ΥΔ)
ΠΑΜ 15
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00 ---
15:00-15:30 --- ---
ΒΑ_119 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Θεωρία, Υποχρεωτικό
Πέππας Γεώργιος (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρία 2019-2020"
ΠΑΜ 4
---
15:30-16:00 --- --- ---
16:00-16:30
ΒΑ_104Α Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA) Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Ανδριακοπούλου Μαρία (ΥΔ)
Εργαστήριο ΗΥ
ΒΑ_104Α Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA) Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Ανδριακοπούλου Μαρία (ΥΔ)
Εργαστήριο ΗΥ
--- ---
16:30-17:00 --- ---
17:00-17:30
ΒΑ_121 Βάσεις Δεδομένων Θεωρία, Υποχρεωτικό
Βουτσινάς Βασίλειος (Καθηγητής)
ΠΑΜ 15
--- ---
17:30-18:00 --- ---
18:00-18:30
ΒΑ_104Α Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA) Θεωρία, Υποχρεωτικό
Πέππας Παύλος (Καθηγητής)
ΠΑΜ 15
ΒΑ_104Α Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA) Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Πέππας Παύλος (Καθηγητής)
Εργαστήριο ΗΥ
--- ---
18:30-19:00 --- ---
19:00-19:30 --- --- ---
19:30-20:00 --- --- ---
20:00-20:30 --- --- --- --- ---
20:30-21:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γ ΕΤΟΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30
ΒΑ_169 Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών Θεωρία, Επιλογής
Κούτουλας Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_149 Διεθνικές Επιχειρήσεις Θεωρία, Επιλογής
Ζησιμόπουλος Ιωάννης (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
ΠΑΜ 4
---
ΒΑ_206Α Διοίκηση Λειτουργιών Θεωρία, Υποχρεωτικό
Νεάρχου Ανδρέας (Καθηγητής)
ΠΑΜ 6
---
09:30-10:00 --- ---
10:00-10:30 --- ---
10:30-11:00 --- ---
11:00-11:30 ---
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_102 Διεθνής Διοίκηση Θεωρία, Επιλογής
Μαρούδας Λεωνίδας (Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
11:30-12:00 ---
12:00-12:30
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_213 Διοίκηση Ξενοδοχείων Θεωρία, Επιλογής
Κούτουλας Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
ΒΑ_116 Μικροοικονομική ΙΙ Θεωρία, Υποχρεωτικό
Οικονομάκης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
ΠΑΜ 4
ΒΑ_194 Επιχειρησιακή Έρευνα Εργαστήριο, Υποχρεωτικό
Μανουσάκης Γεώργιος (Ε.Δ.Ι.Π.)
Εργαστήριο ΗΥ
ΒΑ_202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι Θεωρία, Υποχρεωτικό
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 4
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30 ---
14:30-15:00 ---
15:00-15:30
ΒΑ_194 Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία, Υποχρεωτικό
Γιαννίκος Ιωάννης (Καθηγητής)
ΠΑΜ 15
ΒΑ_224 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Θεωρία, Υποχρεωτικό
Κούτουλας Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_147 Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Θεωρία, Επιλογής
Καραγιάννη Δέσποινα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 6
---
15:30-16:00 ---
16:00-16:30 --- ---
16:30-17:00
ΒΑ_200Α Ξένη Γλώσσα V Θεωρία, Επιλογής
Ριζομυλιώτη Βασιλική (Διδασκαλείο)
ΠΑΜ 4
---
17:00-17:30 --- ---
17:30-18:00
ΒΑ_194 Επιχειρησιακή Έρευνα Φροντιστήριο
Γιαννίκος Ιωάννης (Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
---
18:00-18:30
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_222 Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων Θεωρία, Επιλογής
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 4
ΒΑ_306 Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου και Αγορές Παραγώγων Θεωρία, Επιλογής
Γκίλλας Κωνσταντίνος (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
ΠΑΜ 5
---
18:30-19:00 --- ---
19:00-19:30 --- ---
19:30-20:00 --- --- ---
20:00-20:30 --- --- ---
20:30-21:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δ ΕΤΟΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30
ΒΑ_133 Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics) Θεωρία, Υποχρεωτικό
Νεάρχου Ανδρέας (Καθηγητής)
ΠΑΜ 6
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_149 Διεθνικές Επιχειρήσεις Θεωρία, Επιλογής
Ζησιμόπουλος Ιωάννης (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
ΠΑΜ 4
--- --- ---
09:30-10:00 --- --- ---
10:00-10:30 --- --- ---
10:30-11:00 --- --- ---
11:00-11:30 --- ---
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_102 Διεθνής Διοίκηση Θεωρία, Επιλογής
Μαρούδας Λεωνίδας (Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
11:30-12:00 --- ---
12:00-12:30
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_213 Διοίκηση Ξενοδοχείων Θεωρία, Επιλογής
Κούτουλας Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
ΒΑ_226 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Ποσοτική Ανάλυση Θεωρία, Επιλογής
Ζησιμόπουλος Ιωάννης (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
ΠΑΜ 5
ΒΑ_303 Διοικητική Λογιστική Θεωρία, Επιλογής
Αγγελόπουλος Ελευθέριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 5
ΒΑ_304 Φορολογική Λογιστική Θεωρία, Επιλογής
Αγγελόπουλος Ελευθέριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 6
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30 ---
14:30-15:00 ---
15:00-15:30
ΒΑ_201 Πολιτική Οικονομία Θεωρία, Υποχρεωτικό
Οικονομάκης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
ΠΑΜ 4
ΒΑ_174 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Θεωρία, Υποχρεωτικό
Τσαγκανός Αθανάσιος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 6
---
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_147 Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Θεωρία, Επιλογής
Καραγιάννη Δέσποινα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 6
ΒΑ_174 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Υποχρεωτικό, Εργαστήριο
Μανουσάκης Γεώργιος (Ε.Δ.Ι.Π.), Γκίλλας Κωνσταντίνος (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
Εργαστήριο ΗΥ
15:30-16:00 ---
16:00-16:30 ---
16:30-17:00 ---
17:00-17:30 ---
ΒΑ_227 Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων Θεωρία, Επιλογής
Τσενέ Χρυσούλα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 6
17:30-18:00 ---
18:00-18:30
ΒΑ_189 Τεχνολογίες Διαδικτύου Θεωρία, Επιλογής
Πέππας Παύλος (Καθηγητής)
Εργαστήριο ΗΥ
Γ ΕΤΟΣ, Δ ΕΤΟΣ
ΒΑ_222 Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων Θεωρία, Επιλογής
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 4
--- ---
18:30-19:00 --- ---
19:00-19:30 --- ---
19:30-20:00 --- ---
20:00-20:30
ΒΑ_189 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήριο, Επιλογής
Πέππας Παύλος (Καθηγητής)
Εργαστήριο ΗΥ
--- --- ---
20:30-21:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιλογής (Γ/Δ έτος από άλλα Τμήματα)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30 --- ---
ΒΑ_308 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Επιλογής
Σκοπελίτη Ειρήνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Α/Ε ΠΤΔΕ (https://goo.gl/maps/wfCSPPb9yutFUsDC7 )
--- ---
09:30-10:00 --- --- --- ---
10:00-10:30 --- --- --- ---
10:30-11:00 --- --- --- ---
11:00-11:30 ---
ΒΑ_229 Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Θεωρία, Επιλογής
Γούλας Ελευθέριος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 13
--- ---
11:30-12:00 --- --- ---
12:00-12:30 --- --- --- ---
12:30-13:00 --- --- --- ---
13:00-13:30 --- --- --- ---
13:30-14:00 --- --- --- ---
14:00-14:30 --- --- --- --- ---
14:30-15:00 --- --- --- --- ---
15:00-15:30 --- --- --- --- ---
15:30-16:00 --- --- --- --- ---
16:00-16:30 --- --- --- --- ---
16:30-17:00 --- --- --- --- ---
17:00-17:30 --- --- --- --- ---
17:30-18:00 --- --- --- --- ---
18:00-18:30 --- --- --- --- ---
18:30-19:00 --- --- --- --- ---
19:00-19:30 --- --- --- --- ---
19:30-20:00 --- --- --- --- ---
20:00-20:30 --- --- --- --- ---
20:30-21:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΜΒΑ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30 -x- -x- -x- -x- -x-
09:30-10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00-10:30 -x- -x- -x- -x- -x-
10:30-11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00-11:30 -x- -x- -x- -x- -x-
11:30-12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00-12:30 -x- -x- -x- -x- -x-
12:30-13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00-13:30 -x- -x- -x- -x- -x-
13:30-14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00-14:30 -x- -x- -x- -x- -x-
14:30-15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00-15:30 -x- -x- -x- -x- -x-
15:30-16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00-16:30 --- ---
ΜΒΑ_Κ104 Μάρκετινγκ Θεωρία, Υποχρεωτικό
Καραγιάννη Δέσποινα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 6
ΜΒΑ_Κ203 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Θεωρία
Ανδρουλάκης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
ΠΑΜ 3
---
16:30-17:00 --- --- ---
17:00-17:30 --- ---
ΜΒΑ_Κ102 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία
Τσαγκανός Αθανάσιος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 3
17:30-18:00 --- ---
18:00-18:30 --- ---
18:30-19:00 ---
ΜΒΑ_Κ103 Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία
Γιαννίκος Ιωάννης (Καθηγητής)
ΠΑΜ 3
ΜΒΑ_Κ101 Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεωρία
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 3
ΜΒΑ_Κ201 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εργαστήριο
ΠΔ.407/80
Εργαστήριο ΗΥ
19:00-19:30
ΜΒΑ_Κ201 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Θεωρία
ΠΔ.407/80
ΠΑΜ 3
19:30-20:00 --- ---
20:00-20:30 --- ---
20:30-21:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΣ και ΘΕ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30 --- --- --- --- ---
09:30-10:00 --- --- --- --- ---
10:00-10:30 --- --- --- --- ---
10:30-11:00 --- --- --- --- ---
11:00-11:30 --- --- --- --- ---
11:30-12:00 --- --- --- --- ---
12:00-12:30 --- --- --- --- ---
12:30-13:00 --- --- --- --- ---
13:00-13:30 --- --- --- ---
ΒΑ_296 Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες Θεωρία
Τοκάκης Βασίλειος (πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020")
ΠΑΜ 15
13:30-14:00 --- --- --- ---
14:00-14:30 --- --- --- ---
14:30-15:00 --- --- --- ---
15:00-15:30 --- --- --- ---
15:30-16:00 --- --- --- ---
16:00-16:30 --- --- --- --- ---
16:30-17:00 --- --- --- --- ---
17:00-17:30 --- --- --- --- ---
17:30-18:00 --- --- --- --- ---
18:00-18:30 --- --- --- --- ---
18:30-19:00 --- --- --- --- ---
19:00-19:30 --- --- --- --- ---
19:30-20:00 --- --- --- --- ---
20:00-20:30 --- --- --- --- ---
20:30-21:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Erasmus
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30 --- --- --- --- ---
09:30-10:00 --- --- --- --- ---
10:00-10:30 --- --- --- ---
eGovernment Θεωρία
Σταματίου Ιωάννης (Καθηγητής)
ΠΑΜ 3
10:30-11:00 --- --- --- ---
11:00-11:30 --- --- --- ---
11:30-12:00 --- --- --- ---
12:00-12:30
Further Operational Research Techniques in Decision Making Θεωρία
Γιαννίκος Ιωάννης (Καθηγητής)
ΠΑΜ 3
--- --- ---
12:30-13:00 --- --- ---
13:00-13:30 --- --- --- ---
13:30-14:00 --- --- --- ---
14:00-14:30 --- --- --- ---
14:30-15:00 --- --- --- ---
15:00-15:30 --- ---
Financial Econometrics Θεωρία
Τσαγκανός Αθανάσιος (Επίκουρος Καθηγητής)
ΠΑΜ 3
Cultural & Sports Event Management Θεωρία
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΠΑΜ 5
---
15:30-16:00 --- --- ---
16:00-16:30 --- --- ---
16:30-17:00 --- --- ---
17:00-17:30 --- --- ---
17:30-18:00 --- --- ---
18:00-18:30 --- --- --- --- ---
18:30-19:00 --- --- --- --- ---
19:00-19:30 --- --- --- --- ---
19:30-20:00 --- --- --- --- ---
20:00-20:30 --- --- --- --- ---
20:30-21:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 10/10/19 12:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή