ΜΒΑ
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30          
09:30-10:00          
10:00-10:30          
10:30-11:00          
11:00-11:30          
11:30-12:00          
12:00-12:30          
12:30-13:00          
13:00-13:30          
13:30-14:00          
14:00-14:30          
14:30-15:00          
15:00-15:30          
15:30-16:00          
16:00-16:30
ΜΒΑ_Κ202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/C14TP0KR
  ΜΒΑ, ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΜΒΑ_Κ105 Λογιστική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/YDP8NQTF
   
16:30-17:00      
17:00-17:30   ΜΒΑ_C205 Κοστολόγηση Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/peppasg/XDXBBWU2  
17:30-18:00    
18:00-18:30    
18:30-19:00
ΜΒΑ_C201 Οικονομετρία Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/thpapag/P16SF8MX
     
19:00-19:30      
19:30-20:00        
20:00-20:30        
20:30-21:00        
ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30          
09:30-10:00          
10:00-10:30          
10:30-11:00          
11:00-11:30          
11:30-12:00          
12:00-12:30          
12:30-13:00          
13:00-13:30          
13:30-14:00          
14:00-14:30          
14:30-15:00          
15:00-15:30          
15:30-16:00          
16:00-16:30
ΜΒΑ_Κ202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/C14TP0KR
ΜΒΑ_Β205 Τουριστικό Μάρκετινγκ Θεωρία ΜΒΑ, ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΜΒΑ_Κ105 Λογιστική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/YDP8NQTF
   
16:30-17:00    
17:00-17:30    
17:30-18:00    
18:00-18:30    
18:30-19:00
ΜΒΑ_C201 Οικονομετρία Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/thpapag/P16SF8MX
ΜΒΑ_Β202 Έρευνα Αγοράς Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/clivas/ZEDBHHTB   ΜΒΑ_Β204 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/15JE5XXH ΜΒΑ_Β201 Συμπεριφορά Καταναλωτή Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/cgeorgi/I73XDO0F
19:00-19:30  
19:30-20:00  
20:00-20:30  
20:30-21:00  
ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30          
09:30-10:00          
10:00-10:30          
10:30-11:00          
11:00-11:30          
11:30-12:00          
12:00-12:30          
12:30-13:00          
13:00-13:30          
13:30-14:00          
14:00-14:30          
14:30-15:00          
15:00-15:30          
15:30-16:00          
16:00-16:30
ΜΒΑ_Κ202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/C14TP0KR
  ΜΒΑ, ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΜΒΑ_Κ105 Λογιστική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/YDP8NQTF
   
16:30-17:00 ΜΒΑ_D204 Διεθνής Οικονομική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/YG3J6FCQ    
17:00-17:30    
17:30-18:00    
18:00-18:30    
18:30-19:00
ΜΒΑ_C201 Οικονομετρία Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/thpapag/P16SF8MX
ΜΒΑ_D201 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Θεωρία ΜΒΑ_D202 Διεθνής Διοίκηση Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/MRZ3L6HC  
19:00-19:30  
19:30-20:00    
20:00-20:30    
20:30-21:00    
ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-09:30          
09:30-10:00          
10:00-10:30          
10:30-11:00          
11:00-11:30          
11:30-12:00          
12:00-12:30          
12:30-13:00          
13:00-13:30          
13:30-14:00          
14:00-14:30          
14:30-15:00          
15:00-15:30          
15:30-16:00          
16:00-16:30
ΜΒΑ_Κ202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/C14TP0KR
  ΜΒΑ, ΜΒΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΒΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΒΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΜΒΑ_Κ105 Λογιστική Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/YDP8NQTF
ΜΒΑ_Α202 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e governance) Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/045OQ2LA ΜΒΑ_Α201 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Θεωρία
16:30-17:00  
17:00-17:30  
17:30-18:00  
18:00-18:30  
18:30-19:00
ΜΒΑ_C201 Οικονομετρία Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/thpapag/P16SF8MX
  ΜΒΑ_Α203 Διοίκηση Υπηρεσιών Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/dpapad/1S2QRGLY ΜΒΑ_Α207 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Αλυσίδας Εφοδιασμού και Έργων Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/CZ99G0WD ΜΒΑ_Α204 Θεωρία Παιγνίων & Λήψη Αποφάσεων Θεωρία https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/altanop/SDHDM1CA 
19:00-19:30  
19:30-20:00  
20:00-20:30  
20:30-21:00